Ogłoszenia

herb ministrantów

Uroczystość Chrystusa Króla

Dziękuję wszystkim obecnym na swoich służbach i na asyście niedzielnej.

Powoli kończy się miesiąc listopad. Posprawdzajcie swoje punktacje, żeby nikomu nic nie brakowało.

Rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie. Rozpiska tras kolędowych znajduje się w naszej zakrystii i na stronie ministranckiej. Przed kolędami jesteśmy najpóźniej 20 minut w zakrystii. Młodsi chodzą w komżach i czerwonych sutannach, starsi w komżach i czarnych sutannach.

Na kolędach rozprowadzamy kalendarze, które sprzedajemy co łaska. Im więcej kalendarzy sprzedacie, tym lepsze będą wypłaty kolędowe.

Następna zbiórka odbędzie się 2 grudnia o godzinie 9:00. Na zbiórce będziemy zapisywali kolejne trasy kolędowe.

Króluj nam Chryste!

Szef ministrantów,
Jakub Kiarszys

podpis

pozdrawiam