Ogłoszenia

herb ministrantów

I Niedziela Wielkiego Postu

Dziękuję wszystkim za obecność na mszach w środę popielcową oraz na pierwszej Drodze Krzyżowej.

Na wszystkich Gorzkich Żalach obecność jest obowiązkowa. Natomiast na Drogach Krzyżowych młodsi mają być obecni minimum 3 razy, a starsi minimum 2 razy.

Lektorzy mają się starać, żeby zrozumiale i starannie przekazywać czytane Słowo Boże lub modlitwy wiernych na mszach. Proszę pamiętać, że gdy lektor zaniedbuje swoje obowiązki lub nie wykonuje ich sumiennie, ksiądz opiekun ma prawo odebrać wam lektora i zdegradować strój niżej.

Za tydzień 24 lutego o 9:00 odbędzie się zbiórka.

Króluj nam Chryste!

Szef ministrantów,
Jakub Kiarszys

podpis

pozdrawiam