Ustalenia regulaminu

Regulamin Ministrantów

na rok szkolny 2017/2018

  1. Ministrant przychodzi na ustalone przez siebie służenie i zatwierdzone przez ks. Opiekuna.

 1. Ministrant sam wszystkie przewidziane w zamiarach nieobecności zgłasza ks. Opiekunowi lub swojemu animatorowi i prosi o zmianę pory służby , ewentualnie o zwolnienie z służby.

  Ministrant planując jakikolwiek wyjazd sam załatwia za siebie zastępstwo. Wyjazd bez zastępstwa traktowany jest jak nieobecność.

 1. Brak obecności na Mszy św. na którą ministrant jest wypisany uznaje się jak nieobecność.

 2. Ministrant w ciągu miesiąca musi zdobyć przynajmniej 20 punktów. Jeśli zdobędzie mniej to:

  – 15-19 pkt. – rozmowa z ks. Opiekunem i odpracowanie nieobecności,

  – 14–10 pkt. – zawieszenie na jeden tydzień, ks. Opiekun ustala warunki zawieszenia,

  – 0–9 pkt. – zawieszenie na dłuższy czas, ustala ks. Opiekun w porozumieniu z animatorami.

  W razie braku wyraźnej poprawy ministrant zostaje usunięty z grupy ministrantów.

 1. Zwolnienie z służby, to: zwolnienie lekarskie, bądź kontakt telefoniczny rodziców z ks. Opiekunem (tel. 663 740 324).

 2. Innymi przyczynami do zawieszenia lub usunięcia ministranta mogą być brak zdyscyplinowania, brak kultury osobistej i inne.

 3. Za udowodnioną kradzież  (prasa katolicka,  kolędy) następuje usunięcie ministranta z wspólnoty ministrantów, oraz zostanie poinformowana szkoła.

 4. Nieobecność na zbiórce nie zwalnia ministranta z braku posiadanych informacji. Patrz – tablica ministrancka (zakrystia).

 5. Jeżeli nie ma zbiórki tzn. jest odwołana , nie zwalnia to ministranta z braku informacji. Patrz – tablica ministrancka (zakrystia).

 6. Ministrant dba o regularną spowiedź świętą. Przy ołtarzu służy tylko wtedy, kiedy może przyjąć Komunię Świętą.

 7. Miejscem ministranta jest prezbiterium a nie ławki w kościele.

 8. Ministrant przychodzi  do kościoła 15 minut przed rozpoczęciem Liturgii, natomiast 5 minut przed rozpoczęciem Liturgii zachowuje milczenie.

 9. W razie nieobecności Animatorów, Grupowi mają obowiązek wyznaczenia funkcji, oraz sprawdzenia obecności.

 10. W czasie Mszy Św. i nabożeństw ministrant nie wychodzi do zakrystii.

 11. Sprzedający gazety w niedziele wychodzą z prezbiterium dopiero po modlitwie po komunii św., a nie wcześniej. Do drzwi wychodzimy przez kościół.

 12. Ministrant nie nosi: kolczyków, klipsów. Nie farbuje włosów, nie nakłada pasemek na włosy. Nie przebija nosa i innych widocznych części ciała.

 Ministrant do kościoła  przychodzi zawsze czysto i schludnie ubrany (długie spodnie,  pełne obuwie), a w niedziele stara się być ubrany odświętnie.

 Ministrant powinien zadbać o swój wygląd zewnętrzny (odpowiednia fryzura, czyste  paznokcie i ręce, pełne obuwie).

17.1 Lektorem lub kantorem może zostać ministrant, który sumiennie wypełnia     swoje obowiązki i spełnia wymogi prowadzącego kurs.

17.2 Ksiądz opiekun ma prawo cofnąć funkcję lektora bądź kantora za :

    – Niewykonywanie swoich obowiązków,

    – Niewłaściwe zachowanie.

Aneks o Animatorach

  1. W razie nieobecności księdza Opiekuna  wyznaczony Animator przeprowadza sobotnie spotkanie.

  2. W zakrystii Animator Ceremoniarz, bądź inny Animator (w niedzielę grupowy) wyznacza funkcje w czasie Mszy świętej.

  3. Animator lub ministrant ze szkoły ponadgimnazjalnej ma prawo za niewłaściwe zachowanie podczas Mszy świętej, wysłać Ministranta do zakrystii.

  4. Za niewłaściwe zachowanie w zakrystii Animator lub ministrant ze szkoły ponadgimnazjalnej ma prawo odesłać Ministranta do ławki w kościele.

 1. Jeśli Animator nie wykonuje swoich zadań to ks. Opiekun ma prawo zawiesić takiego animatora lub pozbawić go pasa i krzyża.
Regulamin został przedstawiony całej wspólnocie ministrantów.
Ministranci zapoznali się z regulaminem i zatwierdzili go na
spotkaniu. Ksiądz Opiekun przyjął ten regulamin jako obowiązujący.

Ks. Bogdan Michalski,
opiekun ministrantów