Regulamin Ministrantów na rok formacyjny 2023/2024

1. Ministrant przychodzi na ustalone przez siebie służby w tygodniu i zatwierdzone przez  ks. Opiekuna, a w przypadku służby w niedziele i uroczystości według ustalonego grafiku.

2. Ministrant jeśli nie jest w stanie przychodzić na wcześniej ustalone przez siebie służby tygodniowe zgłasza swojemu grupowemu lub innemu animatorowi i prosi o przepisanie go na inną służbę w tygodniu.

3. Ministrant sam wszystkie przewidziane w zamiarach nieobecności zgłasza swojemu grupowemu lub innemu animatorowi, zgłasza kto będzie go zastępować na jego służbie bądź, w przypadku gdy nie był w stanie z nikim się zamienić, zgłasza swoją nieobecność.

4. Brak obecności na Mszy św. na którą ministrant jest wypisany uznaje się jak  nieobecność.

5. Ministrant uczęszczający do szkoły podstawowej w ciągu miesiąca musi zdobyć przynajmniej 20 punktów, natomiast ministrant kontynuujący naukę w szkole średniej musi zdobyć przynajmniej 12 punktów.

6. W przypadku nieosiągnięcia miesięcznego progu minimalnego mogą zostać podjęte następujące działania:

– Upomnienie przez ks. Opiekuna lub Szefa

(w przypadku pierwszego miesiąca);

– Zdegradowanie do stroju niżej na czas określony przez grono animatorskie, po uprzednim zatwierdzeniu przez ks. Opiekuna (w przypadku kolejnych z rzędu miesięcy);

– W razie braku wyraźnej poprawy ministrant może zostać posadzony w ławce bądź wydalony ze wspólnoty ministranckiej, o czym decyduje ks. Opiekun.

7. Zwolnienie z służby, to: zwolnienie lekarskie, bądź kontakt telefoniczny rodziców z  ks. Opiekunem i poinformowaniu na grupie ministranckiej.

8. Innymi przyczynami do zawieszenia lub usunięcia ministranta mogą być brak  zdyscyplinowania, brak kultury osobistej i inne.

9. Za udowodnioną kradzież następuje usunięcie ministranta ze wspólnoty  ministranckiej oraz poinformowanie szkoły o takim procederze.

10. Nieobecność na zbiórce nie zwalnia ministranta z braku posiadanych informacji. Patrz – tablica ministrancka (zakrystia) lub strona internetowa.

11. Jeżeli nie ma zbiórki tzn. jest odwołana , nie zwalnia to ministranta z braku informacji. Patrz – tablica ministrancka (zakrystia) lub strona internetowa.

12. Ministrant dba o regularną spowiedź świętą. Przystępuje do ołtarza w łasce uświęcającej.

13. Miejscem ministranta jest prezbiterium, a nie ławki w kościele.

14. Ministrant przychodzi do kościoła 15 minut przed rozpoczęciem Liturgii, natomiast 5  minut przed rozpoczęciem Liturgii zachowuje milczenie.

15. Ministrant na uroczyste asysty przychodzi do kościoła na 20 minut przed  rozpoczęciem Liturgii. Nieobecność na próbie przed takimi asystami sprawia, że ministrant nie ma funkcji na Mszy.

16. W razie nieobecności grupowego, najstarszy ministrant ma obowiązek wyznaczenia  funkcji, oraz sprawdzenia obecności.

17. W czasie Mszy Św. i nabożeństw ministrant nie wychodzi do zakrystii.

18. Ministrant nie nosi: kolczyków, klipsów. Nie farbuje włosów, nie nakłada pasemek na  włosy. Nie przebija nosa i innych widocznych części ciała.

19. Ministrant do kościoła przychodzi zawsze czysto i schludnie ubrany  (długie spodnie, pełne obuwie), a w niedzielę i uroczystości ma być ubrany elegancko.

20. Ministrant powinien zadbać o swój wygląd zewnętrzny (odpowiednia fryzura,  czyste paznokcie i ręce, pełne obuwie).

21. Lektorem lub kantorem może zostać ministrant, który sumiennie wypełnia swoje  obowiązki i spełnia wymogi prowadzącego kurs, i został dopuszczony przez ks. Opiekuna do pełnienia tej funkcji.